کارت هدیه لیوار

کارت هدیه لیوار

کارت هدیه لیوار

جهت فعال سازی کارت هدیه خود از اینجا وارد شوید   فعال سازی

کارت فعال شده به دو روش قابل استفاده میباشد

روش نقدی

روش اعتباری

روش نقدی مبلغ کارت هدیه به شماره کارت اعلامی توسط شما پس از ۷۲ساعت  واریز میشود .

روش اعتباری مبلغ کارت هدیه +۲۰٪ تا شش ماه فرصت امکان خرید از فروشگاه لیوار .

1400-10-06T15:19:53+03:30