دوربین دام چرخشی۳۰ایکس دید در شب ساخت ایران

/, دوربین های متحرک و چرخشی ساخت ایران/دوربین دام چرخشی۳۰ایکس دید در شب ساخت ایران

دوربین دام چرخشی۳۰ایکس دید در شب ساخت ایران

دوربین دام چرخشی۳۰ایکس دید در شب ساخت ایران

مدل: SP2E30-IR

دوربین دام 30ایکس دید درشب ایرانی

درباره نویسنده :

سعید علیزاده موسس لیوار و مدیر شرکت لیوار پارس از سال ۱۳۸۵، کارشناس حوزه مدیریت و بازرگانی و بازاریابی متولد ۱۳۵۸تهران و صاحب امتیاز لیوار،چشمی که هرگز پلک نمیزند

ثبت ديدگاه