تعرفه های

تعرفه های

تولید محتوا

برای یک ماه

۳۰محتوی ۱۵۰۰کلمه  دارای لینک -سئو

هزینه ۷میلیون تومان 

سفارش آنلاین ۱۰% تخفیف

طراحی سایت

شرکتی

قالب اختصاصی  دارای لینک -سئو-دوزبانه

هزینه ۱۵میلیون تومان 

سفارش آنلاین ۱۰% تخفیف

پشتیبانی سایت

برای یکسال 

ویرایش متنی و آپلود محتوای آماده جهت سئو 

هزینه ۱میلیون تومان 

سفارش آنلاین ۱۰% تخفیف

طراحی سایت

شرکتی

قالب مناسب کسب و کار   دارای لینک -سئو

هزینه ۸میلیون تومان 

سفارش آنلاین ۱۰% تخفیف

1401-07-17T21:15:27+03:30

ثبت ديدگاه