تجهیزات شبکه

/تجهیزات شبکه
تجهیزات شبکه1400-03-28T01:42:30+04:30

کابل و سوئیچ KVM

سوئیچ شبکه 

کارت شبکه 

کارت شبکه 

پرینت سرور

اکسس پوینت 

روتر بی سیم 

مودم روتر ۳G/4G

مودم روتر ADSL