انواع دی وی آر هایک ویژن با مشخصات فنی

//انواع دی وی آر هایک ویژن با مشخصات فنی

انواع دی وی آر هایک ویژن با مشخصات فنی

دی وی آر /۱۲۸کانال/هایک ویژن 

دی وی آر /۶۴کانال/هایک ویژن 

دی وی آر /۳۲کانال/هایک ویژن /۴مگاپیکسل /۲هارد تا ظرفیت ۱۰ترابایت /اتصال ۸دوربین ip

دی وی آر /۲۴کانال/هایک ویژن /۴مگاپیکسل /۲هارد تا ظرفیت ۲۰ترابایت 

دی وی آر /۱۶کانال/هایک ویژن 

دی وی آر /۸کانال/هایک ویژن 

دی وی آر /۴کانال/هایک ویژن 

دی وی آر /۲۴کانال/هایک ویژن /۱.۳مگاپیکسل 

دی وی آر /۱۶کانال/هایک ویژن/ ۱.۳مگاپیکسل 

دی وی آر /۸کانال/هایک ویژن/ ۱.۳مگاپیکسل 

دی وی آر /۴کانال/هایک ویژن/ ۱.۳مگاپیکسل 

دی وی آر /۱۶کانال/هایک ویژن/ ۴هارد /۷۲۰tvl 

دی وی آر /۱۶کانال/هایک ویژن/ ۲هارد /۷۲۰tvl 

دی وی آر /۸کانال/هایک ویژن/ ۲هارد /۷۲۰tvl 

دی وی آر /۸کانال/هایک ویژن/ ۲هارد /۷۲۰tvl 

دی وی آر /۸کانال/هایک ویژن/ تک هارد /۷۲۰tvl 

دی وی آر /۴کانال/هایک ویژن/ تک هارد /۷۲۰tvl 

توسط |1399-04-09T19:41:52+04:30تیر ۹ام, ۱۳۹۹|دی وی آر هایک ویژن|بدون ديدگاه